Zaproś uważność do swojej codzienności ☀

Mindfulness po polsku – Uważność

Słowo mindfulness to angielskie tłumaczenie słowa sati pochodzącego z języka Pāli, które oznacza równocześnie świadomość, uwagę oraz [to, co umożliwia] pamięć. Uważność jest obecnie najbardziej znana, jako świecka metoda oparta na dowodach naukowych, jednak jej historyczne korzenie sięgają znacznie poza współczesność.

Read More

Uważność – Korzyści Mindfulness

Mindfulness, jako zbiór różnych praktyk, zagościło na dobre w zachodnim społeczeństwie pomagając osobom praktykującym żyć w sposób bardziej obecny oraz zaangażowany. Badania naukowe sugerują wiele różnych korzyści wypływających z osobistej praktyki mindfulness.

Read More

Terapia ACT po polsku – Terapia Akceptacji i Zaangażowania

ACT tłumaczy się jako Terapia Akceptacji i Zaangażowania, a sam skrót ACT oznacza działaj. Centralnym elementem modelu ACT jest elastyczność psychologiczna, rozumiana jako kluczowa umiejętność psychologiczna. Dzięki elastyczności mamy większą szansę na podejmowanie działań w zgodzie z naszymi wartościami.

Read More

Model Self-Compassion po polsku

Współczucie wobec siebie zasadniczo nie różni się od współczucia wobec innych. Fundamentem samo-współczucia jest traktowanie siebie z takim samym zrozumieniem i troską, jakimi obdarzylibyśmy bliskich, którzy doświadczają trudnych chwil lub ponieśli jakąś porażkę.

Read More

Dwie Strzały – Trzy Strzały

Przypowieść o dwóch strzałach to buddyjska metafora opisująca, w jaki sposób człowiek pełen mądrości reaguje na ból czy cierpienie. Wskazuje, że człowiek pełen mądrości zna inną drogę poza nieprzyjemne odczucia niż dążenie do odczuć przyjemnych.

Read More

Zatruta Strzała

Przypowieść o zatrutej strzale to buddyjska metafora ilustrująca to, jak niektóre rozważania i dociekania intelektualne mogą nie być dla nas szczególnie pomocne. Czasami nasze intelektualne zdolności mogą się obrócić przeciwko nam i mogą mieć ograniczający lub nawet szkodliwy wpływ na nasze życie.

Read More