Bio • Piotr Suchanek

PSYCHOLOG, COACH

NAUCZYCIEL MINDFULNESS

 

Act Odwagi działa z misją promowania świadomego życia opartego na wartościach.

Jest to historia o odwadze, akceptacji, życzliwości, współczuciu, autentyczności oraz zaangażowaniu.

 

Cieszę się, że tu jesteś!

Mam na imię Piotr i pasjonuję się funkcjonowaniem ludzkiego umysłu od kiedy tylko pamiętam.

Jestem absolwentem Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybór studiów psychologicznych był dla mnie naturalnym krokiem na drodze zgłębiania wiedzy dotyczącej ludzkiej psychiki.

Ze względu na moje zainteresowanie sportem, podczas trwania studiów zrealizowałem moduł specjalizacyjny z Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także odbyłem akademicki staż naukowy na niemieckim German Sport University Cologne.

Chcąc doświadczyć życia za granicą oraz innego podejścia do edukacji zdecydowałem się na udział w wymianie międzynarodowej na holenderskim Radboud University, gdzie ukończyłem dwie ścieżki specjalizacyjne,  Nauki o sporcie (Sport and Exercise Sciences) oraz  Psychologia procesów uczenia się (Development and Learning).

Psychologia

Wiedzę oraz kompetencje coachingowe zdobywałem podczas wyjątkowo praktycznych studiów podyplomowych ‘Coach i Trener – partner w rozwoju’ organizowanych na Wyższej Szkole Europejskiej. Zgodność programu z międzynarodowymi standardami potwierdza uzyskany przeze mnie certyfikat ACSTH, który uzyskał sygnaturę International Coach Federation.

Dalsze kształtowanie swojego stylu oraz warsztatu coachingowego kontynuowałem w holenderskiej Olde Vechte Foundation. Intensywny kurs Practicing Coaching był dla mnie okazją na zdobycie doświadczenia w pracy z osobami różnych narodowości i kultur. Ponadto szkolenie było szansą do zanurzenia się w praktycznych niuansach podejścia coachingowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod prowokatywnych oraz metod pracy z ciałem.

Umiejętności związane ze sztuką prowadzenia rozmów o zmianie rozwijałem podczas nakierowanego na praktykę Studium Dialogu Motywującego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.

Dialog Motywujący to wyjątkowe podejście, które skupia się na tym, jak pomóc ludziom w zmianie. Centralnym elementem podejścia dialogowego jest partnerstwo,  czyli oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy.

Rozmowa w duchu dialogu jest pełna akceptacji, troski, współczucia oraz szacunku dla celów i wartości klienta. Rozmowa dialogiem pomaga rozeznać się, jakie ważne powody stoją za podjęciem decyzji o zmianie, pomaga określić na czym zmiana miałaby polegać oraz wzmocnić u osoby jej własną motywację i zobowiązanie do zmiany.

Moje zainteresowanie zen, psychologią buddyjską oraz praktykami medytacyjnymi trwa już ponad 10 lat. W tym czasie brałem udział w wielu treningach medytacyjnych, w takich tradycjach, jak Zen, Theravada, Vipassana, Triratna, Plum Village, oraz różnych kursach z tej tematyki.

Dzięki tym okresom głębokiej oraz intensywnej praktyki medytacyjnej odkryłem szczególne znaczenie osobistego doświadczenia, a także nieuchronność kroczenia własną ścieżką na drodze rozwoju duchowego i pracy z umysłem.

Kompetencje nauczyciela Mindfulness zdobywałem uczestnicząc w intensywnym dwustopniowym certyfikowanym programie treningowym organizowanym przez międzynarodową organizację Breathworks.

Metodologia Breathworks promuje ideę dobrego, wartościowego życia opartego na uważności pomimo doświadczanego bólu, stresu czy choroby.

Jestem członkiem organizacji The Institute for Meditation and Psychotherapy (IMP) zrzeszającej specjalistów zdrowia psychicznego w zakresie integracji medytacji mindfulness z psychoterapią.

Pracuję w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  łącząc go z elementami terapii opartej na współczuciu (CFT).

Doceniam to, jak bardzo wspomniane nurty w życzliwy oraz współczujący sposób podchodzą do ludzkiego cierpienia.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach, a w obszarze moich szczególnych zainteresowań znajdują się nowe formy psychoterapii zwane trzecią falą terapii behawioralnej.

Poszerzałem swoją wiedzę i kompetencje z zakresu technik pracy w takich podejściach, jak:

Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT (ACT Foundations & Advanced ACT – Aisling Leonard-Curtin, Patricia Zurita Ona, Lisa Coyne, Sarah Cassidy, Louise McHugh; FACT Foundations & FACT Mastery – Kirk Strosahl, Patricia Robinson; ACT Psychedelic Retreat – Henry Whitfield;  Supervision – Aisling Leonard-Curtin, Lisa Coyne, Sarah Cassidy),

Terapia Oparta na Współczuciu CFT (CFT Intro – Chris Irons, Shelley Kerr; CFT Advanced – Paul Gilbert, Andrew Rayner),

Terapia Oparta na Analizie Funkcjonalnej FAP (FAP Level I – Matthew Skinta; FAP Level II – Holly Yates, Stavroula Sanida; Supervision – Matthew Skinta),

Racjonalna Terapia Zachowania (RBT), Terapia Schematów (ST), Biofeedback.

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia ACBS Polska (będącym częścią globalnej organizacji ACBS Association for Contextual Behavioral Science), które zrzesza profesjonalistów dzielących ze sobą pasję do nauk kontekstualnych oraz ich praktycznego zastosowania.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Dostępne terminy sprawdzisz w zakładce kalendarz

© Act Odwagi 🙏