Bio • Piotr Suchanek

Piotr Suchanek

PSYCHOLOG, COACH

NAUCZYCIEL MINDFULNESS

 

Act Odwagi działa z misją promowania świadomego życia opartego na wartościach.

Jest to historia o odwadze, akceptacji, życzliwości, współczuciu, autentyczności oraz zaangażowaniu.

 

Cieszę się, że tu jesteś!

Mam na imię Piotr i pasjonuję się funkcjonowaniem ludzkiego umysłu od kiedy tylko pamiętam.

Jestem absolwentem Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybór studiów psychologicznych był dla mnie naturalnym krokiem na drodze zgłębiania wiedzy dotyczącej ludzkiej psychiki.

Podczas trwania studiów zrealizowałem moduł specjalizacyjny z Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Brałem też udział w wymianie międzynarodowej na holenderskim Radboud University, gdzie ukończyłem dwie ścieżki specjalizacyjne,  Nauki o sporcie (Sport and Exercise Sciences) oraz  Psychologia procesów uczenia się (Development and Learning). Odbyłem także akademicki staż naukowy na niemieckim German Sport University Cologne.

Psychologia

Wiedzę oraz kompetencje coachingowe zdobywałem podczas wyjątkowo praktycznych studiów podyplomowych ‘Coach i Trener – partner w rozwoju’ organizowanych na Wyższej Szkole Europejskiej. Zgodność programu z międzynarodowymi standardami potwierdza uzyskany przeze mnie certyfikat ACSTH, który został wydany przez International Coach Federation.

Dalsze kształtowanie swojego stylu oraz warsztatu coachingowego kontynuowałem w holenderskiej Olde Vechte Foundation. Intensywny kurs Practicing Coaching był dla mnie okazją na zdobycie doświadczenia w pracy z osobami różnych narodowości i kultur. Ponadto szkolenie było szansą do zanurzenia się w praktycznych niuansach podejścia coachingowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod prowokatywnych oraz metod pracy z ciałem.

Umiejętności związane ze sztuką prowadzenia rozmów o zmianie rozwijałem podczas nakierowanego na praktykę Studium Dialogu Motywującego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.

Dialog Motywujący to wyjątkowe podejście, które skupia się na tym, jak pomóc ludziom w zmianie. Centralnym elementem podejścia dialogowego jest partnerstwo,  czyli oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy.

Rozmowa w duchu dialogu jest pełna akceptacji, troski, współczucia oraz szacunku dla celów i wartości klienta. Rozmowa dialogiem pomaga rozeznać się, jakie ważne powody stoją za podjęciem decyzji o zmianie, pomaga określić na czym zmiana miałaby polegać oraz wzmocnić u osoby jej własną motywacji i zobowiązanie do zmiany.

Jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat terapeuty dialogu motywującego PTDM.

Moje zainteresowanie zen, psychologią buddyjską oraz praktykami medytacyjnymi trwa już ponad 10 lat.

W tym czasie brałem udział w wielu treningach medytacyjnych, w takich tradycjach, jak Zen, Theravada, Vipassana, oraz kursach online z tej tematyki.

Dzięki tym okresom głębokiej oraz intensywnej praktyki medytacyjnej odkryłem szczególne znaczenie osobistego doświadczenia oraz kroczenia własną ścieżką na drodze rozwoju duchowego i pracy z umysłem.

Kompetencje nauczyciela Mindfulness zdobywałem uczestnicząc w intensywnym dwustopniowym certyfikowanym programie treningowym organizowanym przez międzynarodową organizację Breathworks.

Metodologia Breathworks promuje ideę dobrego, wartościowego życia opartego na uważności pomimo doświadczanego bólu, stresu czy choroby. 

Zen & Mindfulness

Pracuję w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  łącząc go z elementami terapii opartej na współczuciu (CFT).

Doceniam to, jak bardzo wspomniane nurty w życzliwy oraz współczujący sposób podchodzą do ludzkiego cierpienia.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach, a w obszarze moich szczególnych zainteresowań znajdują się nowe formy psychoterapii zwane trzecią falą terapii behawioralnej.

Poszerzałem swoją wiedzę i kompetencje z zakresu technik pracy w takich podejściach, jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Oparta na Współczuciu (CFT), Dialog Motywujący (MI), Racjonalna Terapia Zachowania (RBT), Terapia Schematów (ST), Biofeedback.

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia ACBS Polska (Association for Contextual Behavioral Science), które zrzesza profesjonalistów dzielących ze sobą pasję do nauk kontekstualnych oraz ich praktycznego zastosowania.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

ACT & CFT

Dostępne terminy sprawdzisz w zakładce kalendarz

© Act Odwagi 🙏