Terapia ACT

TERAPIA ACT

Terapia to rozwiązanie nakierowane na poprawę Twojej obecnej sytuacji.

Sesje psychologiczne są szczególnie pomocne, jeśli na drodze do satysfakcjonującego życia napotykasz przeszkody lub trudności w  codziennym funkcjonowaniu.

Wspólnie stworzymy przestrzeń na to, co dla Ciebie ważne.

Porozmawiamy o tym, z czym się aktualnie mierzysz, a także dokąd chcesz dotrzeć.

Przykładowe obszary wspólnej pracy:

• przyjrzenie się z otwartością Twojej obecnej sytuacji oraz istniejącym możliwościom

• tworzenie przestrzeni na rozmowę o doświadczanych przez Ciebie trudnościach i wyzwaniach

• uporządkowanie chaosu i odnalezienie kierunku

• łagodzenie bólu emocjonalnego, napięcia, lęku, stresu lub poczucia bezradności

• poprawa funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami

• rozwijanie uważności i kontaktu z chwilą obecną

• rozwijanie elastyczności psychologicznej

Facebook
YouTube
LinkedIn