Terapia ACT – Online • Kraków

TERAPIA ACT

Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Terapia ACT to bardzo praktyczne rozwiązanie nakierowane na ogólną poprawę Twojego funkcjonowania.

Sesje terapeutyczne są szczególnie pomocne, jeśli na drodze do satysfakcjonującego życia napotykasz przeszkody lub trudności w codziennych aktywnościach.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) należy do nowych form psychoterapii, zwanych trzecią falą terapii behawioralnych i jest oparta na dowodach naukowych. Nurt ten cechuje szczególnie życzliwe oraz współczujące podejście do doświadczanego przez nas cierpienia.

ACT pełen jest ćwiczeń pozwalających doświadczyć oraz rozwinąć kluczowe umiejętności psychologiczne, które zwiększą Twoją zdolność radzenia sobie z cierpieniem psychicznym. Praca terapeutyczna pomaga uporządkować chaos, załagodzić ból emocjonalny oraz zakończyć walkę z niechcianymi doświadczeniami wewnętrznymi.

Terapia ACT Lotus

Model ACT rozwija umiejętność otwartego i życzliwego kontaktu z chwilą obecną oraz pojawiającymi się w niej różnymi, nieraz przykrymi czy trudnymi, myślami i emocjami. Promuje postawę gotowości do doświadczania różnych wewnętrznych doznań w celu zaangażowania się w ważne i zgodne z osobistymi wartościami działania.

Rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych ułatwiających budowanie życia opartego na wartościach jest sercem tego podejścia, a we wspólnej przestrzeni terapeutycznej znajdzie się miejsce na wszystko.

Praca ACTem sprawdza się w przypadku ogólnych trudności w funkcjonowaniu, doświadczania lęku lub objawów depresyjnych.

Porozmawiamy zarówno o tym, co dla Ciebie trudne, jak i o tym, co dla Ciebie ważne.

Act Odwagi Współpraca

• Przyjrzenie się z otwartością Twojej obecnej sytuacji

• Stworzenie przestrzeni na rozmowę o doświadczanych przez Ciebie wyzwaniach oraz trudnościach

• Łagodzenie bólu emocjonalnego, napięcia, lęku, stresu lub poczucia bezradności

• Odkrywanie sensu i znaczenia w tym, czego doświadczasz

• Porządkowanie chaosu świata wewnętrznych przeżyć

• Poszukiwanie istniejących możliwości oraz wyznaczanie kierunku

• Odkrywanie Twoich wartości i tego, co dla Ciebie ważne

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami

• Wspieranie postawy pełnej akceptacji i zaangażowania

• Rozwijanie zdolności do bycia w kontakcie ze swoim doświadczeniem

• Zrozumienie swoich trudności w relacjach z innymi

• Poprawa funkcjonowania w relacjach

• Nauka umiejętności społecznych

• Rozwijanie elastyczności psychologicznej

Sesje mogą odbywać się na dwa sposoby:

• online (platforma Zoom lub Jitsi)

• stacjonarnie (Kraków, ul. Starowiślna 80)

Badania potwierdzają, że sesje zdalne są równie wartościowe, jak spotkania bezpośrednie.

 

Dostępne terminy sprawdzisz w zakładce kalendarz

© Act Odwagi 🙏