Zaproś uważność do swojej codzienności ☀

ONLINE

KRAKÓW

Terapia Akceptacji i Zaangażowania

to bardzo praktyczne rozwiązanie nakierowane na ogólną poprawę Twojego funkcjonowania.

Sesje terapeutyczne są szczególnie pomocne, jeśli na drodze do satysfakcjonującego życia napotykasz przeszkody oraz trudności w relacjach z innymi lub w różnych codziennych aktywnościach.

Podejście ACT należy do nowych form psychoterapii, zwanych trzecią falą terapii behawioralnych i jest oparte na dowodach naukowych. Nurt ten cechuje szczególnie życzliwe oraz współczujące podejście do doświadczanego przez nas cierpienia.

ACT pełen jest ćwiczeń pozwalających doświadczyć oraz rozwinąć kluczowe umiejętności psychologiczne, które zwiększą Twoją elastyczność psychologiczną oraz zdolność radzenia sobie z odczuwanym cierpieniem psychicznym.

Praca terapeutyczna pomaga uporządkować chaos, załagodzić ból emocjonalny oraz zakończyć walkę z niechcianymi doświadczeniami wewnętrznymi.

Terapia ACT Lotus

 

OTWARTOŚĆ 

To Ty wybierasz, w jakim kierunku chcesz zmierzać

ŻYCZLIWOŚĆ 

Życzliwe wsparcie na Twojej drodze do siebie

SKUTECZNOŚĆ

Efekty zgodne z Twoimi wartościami

 

Czym wyróżnia się Terapia ACT?

Model ACT rozwija umiejętność otwartego i życzliwego kontaktu z chwilą obecną oraz pojawiającymi się w niej różnymi, nieraz przykrymi czy trudnymi, myślami i emocjami. Promuje postawę gotowości do doświadczania różnych wewnętrznych doznań w celu zaangażowania się w ważne i zgodne z osobistymi wartościami działania.

Rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych ułatwiających budowanie życia opartego na wartościach jest sercem tego podejścia, a we wspólnej przestrzeni terapeutycznej znajdzie się miejsce na wszystko.

Praca ACTem sprawdza się w przypadku ogólnych trudności w funkcjonowaniu, doświadczania lęku lub objawów depresyjnych.

Porozmawiamy zarówno o tym, co dla Ciebie trudne, jak i o tym, co dla Ciebie ważne.

 

Przykładowe obszary współpracy

• Przyjrzenie się z pełną wrażliwością oraz otwartością Twojej obecnej sytuacji,

• Stworzenie życzliwej oraz refleksyjnej przestrzeni na rozmowę o różnych doświadczanych przez Ciebie wyzwaniach oraz trudnościach,

• Łagodzenie bólu emocjonalnego, napięcia, lęku, stresu lub poczucia bezradności,

• Odkrywanie sensu oraz głębszego znaczenia w tym, czego doświadczasz,

• Porządkowanie chaosu świata myśli oraz wewnętrznych przeżyć,

• Poszukiwanie istniejących możliwości działań oraz wyznaczanie nowego kierunku,

• Odkrywanie wartości i tego, co dla Ciebie ważne,

• Rozwijanie pomocnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami,

• Wspieranie postawy pełnej życzliwości, współczucia, akceptacji i zaangażowania,

• Rozwijanie zdolności do bycia w kontakcie ze swoim doświadczeniem,

• Zrozumienie swoich trudności w relacjach z bliskimi oraz innymi ludźmi,

• Poprawa funkcjonowania w relacjach,

• Nauka umiejętności społecznych,

• Rozwijanie elastyczności psychologicznej.

 

Act Odwagi Współpraca

 

Terapia ACT I Forma Współpracy

Sesje mogą odbywać się w formie:

• Online (platforma Zoom lub Jitsi)

• Stacjonarnie (Kraków, ul. Starowiślna 80)

 

Badania potwierdzają, że sesje zdalne są równie wartościowe, jak spotkania bezpośrednie.

 

© Act Odwagi 🙏