Terapia ACT – Terapia Akceptacji i Zaangażowania – Kraków – Online

TERAPIA ACT

Terapia ACT to rozwiązanie nakierowane na poprawę Twojego funkcjonowania.

Sesje terapeutyczne są szczególnie pomocne, jeśli na drodze do satysfakcjonującego życia napotykasz przeszkody lub trudności w codziennych aktywnościach.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) należy do nowych form psychoterapii, zwanych trzecią falą terapii behawioralnych i jest oparta na dowodach naukowych. Nurt ten cechuje szczególnie życzliwe i współczujące podejście doświadczanego przez nas cierpienia.

ACT pełen jest ćwiczeń pozwalających doświadczyć na sobie kluczowych umiejętności psychologicznych, które zwiększają naszą zdolność radzenia sobie z cierpieniem psychicznym. Terapia pozwala uporządkować chaos, załagodzić ból emocjonalny oraz zakończyć walkę z niechcianymi doświadczeniami wewnętrznymi.

Model ACT rozwija umiejętność otwartego i życzliwego kontaktu z chwilą obecną oraz pojawiającymi się w niej różnymi, nieraz przykrymi czy trudnymi, myślami i emocjami. Promuje postawę gotowości do doświadczania różnych wewnętrznych doznań w celu zaangażowania się w ważne i zgodne z osobistymi wartościami działania.

Rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych ułatwiających budowanie życia opartego na wartościach jest sercem tego podejścia.

Praca ACTem jest sprawdza się  pomocna w przypadku ogólnych trudności w funkcjonowaniu, doświadczania lęku lub objawów depresyjnych.

We tej wspólnej przestrzeni znajdzie się miejsce na wszystko.

Porozmawiamy zarówno o tym, co dla Ciebie trudne, jak i o tym, co dla Ciebie ważne.

• przyjrzenie się z otwartością Twojej obecnej sytuacji

• stworzenie przestrzeni na rozmowę o doświadczanych przez Ciebie trudnościach

• łagodzenie bólu emocjonalnego, napięcia, lęku, stresu lub poczucia bezradności

• odkrywanie sensu i znaczenia w tym, czego doświadczasz

• porządkowanie chaosu świata wewnętrznych przeżyć

• poszukiwanie istniejących możliwości oraz wyznaczanie kierunku

• odkrywanie Twoich wartości i tego, co dla Ciebie ważne

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami

• rozwijanie zdolności do bycia w kontakcie ze swoim doświadczeniem

• wspieranie postawy pełnej akceptacji i zaangażowania

• zrozumienie swoich trudności w relacjach z innymi

• poprawa funkcjonowania w relacjach

• nauka umiejętności społecznych

• rozwijanie elastyczności psychologicznej

Facebook
YouTube
LinkedIn