Nieuchronnie Osobisty Akt Odwagi Straciliśmy kontakt z naszą osobistą odwagą, została nam odmówiona, zamknięta w przeszłości, na kartach książek czy kadrach filmowych. Odwaga została oddzielona od naszego codziennego życia, nas samych i naszych działań, przeniesiona gdzieś daleko do świata fikcji, za górami, za lasami, w internecie. Odwaga została zarezerwowana dla osób robiących rzeczy ekstremalne, dla tych pokazujących innym swoje życie lub pełniących funkcje publiczne. Odwaga zaczęła być mylona z przemocą i agresją, kiedy słowem lub czynem są odmawiane ludziom ich…