Mindfulness Act

MINDFULNESS

Mindfulness to uważna obecność, która jest otwarta, życzliwa i akceptująca.

Uważność to umiejętność bycia w kontakcie z własnym doświadczeniem, niezależnie od tego, jakie ono jest.

Celem praktyki jest ulżenie w cierpieniu oraz troska o nasz psychofizyczny dobrostan.

Aby pomóc innym, bardzo ważne jest, aby najpierw pomóc samemu sobie.

Kroczenie ścieżką uważności..
jest kroczeniem ścieżką przebudzenia.

Praktyka mindfulness to trening umysłu.
Praktyka mindfulness to sposób bycia.

Podejście Breathworks zwraca szczególną uwagę na transformujący aspekt świadomości. To właśnie nasza świadoma obecność sprawia, że zaczynamy mieć coraz większy wybór na to w jaki sposób odpowiadamy życiu i naszym osobistym doświadczeniom, także tym trudnym.

Metodologia Breathworks podkreśla kluczowe znaczenie praktykowania postawy życzliwości i akceptacji wobec bólu, stresu lub choroby, których doświadczamy.

Dzięki praktyce mindfulness uczymy się jasno postrzegać myśli, emocje, fizyczne doznania i inne wydarzenia zgodnie z tym, czym są w swojej naturze.

Dzięki praktyce budujemy nową, bardziej życzliwą i wyrozumiałą relację z samym sobą oraz własnym doświadczeniem poprzez naukę niereagowania na osobiste trudności w sposób nawykowy. Nowa relacja z samym sobą staje się podstawą nowej relacji z otaczającymi nas ludźmi i światem.

8 tygodniowy kurs mindfulness w metodologii Breathworks to:

• Praktyczne doświadczenie uważności

• Rozwój świadomości ciała i oddechu

• Redukcja stresu, napięcia i niepokoju

• Otwartość, akceptacja, życzliwość

• Prowadzone praktyki medytacyjne

• Ćwiczenia uwalniające z nawykowego funkcjonowania

• Zajęcia grupowe lub indywidualne

Facebook
YouTube
LinkedIn