Konsultacje

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje to rozwiązanie nakierowane na poprawę Twojej obecnej sytuacji.

Sesje psychologiczne są szczególnie pomocne, jeśli na drodze do satysfakcjonującego życia napotykasz przeszkody lub trudności.

Wspólnie stworzymy przestrzeń na to, co dla Ciebie ważne.

Porozmawiamy o tym, z czym się aktualnie mierzysz, a także dokąd chcesz dotrzeć.

Przykładowe obszary wspólnej pracy:

• przyjrzenie się z otwartością Twojej obecnej sytuacji oraz istniejącym możliwościom

• tworzenie przestrzeni na rozmowę o doświadczanych przez Ciebie trudnościach i wyzwaniach

• uporządkowanie chaosu i odnalezienie kierunku

• łagodzenie bólu emocjonalnego, napięcia, lęku, stresu lub poczucia bezradności

• poprawa funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami

• rozwijanie uważności i kontaktu z chwilą obecną

• rozwijanie elastyczności psychologicznej

Facebook
YouTube
LinkedIn